2 polig (1 artikelen)
Prev[1]Next
Toon: Lijst Sorteer op:
003538 Teleruptor 2 polig Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Ofwel universele stuurspanning 8..230 V UC op de stuuringang +A1/-A2 
of 230 V met een stroom naar de verklikkerlampjes tot 5 mA aan de stuuringang (L)/-A2 (N).
Het gelij ktij dig gebruik van twee potentialen aan de stuuringangen is niet toegestaan.
Zeer gering schakelgeluid.
Geen continue stroomvoorziening nodig, dus ook geen stand-by verlies.
De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslij tbare electronische aansturing met 
een hoog schakelvermogen van speciale relais.
Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming 
zelfs bij ingeschakelde toestand.
Het relaiscontact kan bij de ingebruikname open of gesloten zij n en synchroniseert zichzelf bij het eerstvolgende contact.
De klemmenaansluiting is identiek aan deze van de elektromechanische impulsschakelaar S12-200-.
Maximale stroom van 16 A bij 230 V als som over de beide contacten.
Indien deze impulsschakelaar zich in een stroomkring bevindt welke door een veldvrij e schakelaar 
FR12-230V bewaakt wordt, heeft deze geen bij komende grondlast nodig. De bewakingsspanning van 
de FR12-230V moet echter op 'max' gezet worden.
Deze elektronica heeft geen eigen stroomvoorziening nodig en heeft dus zowel in ingeschakelde als 
uitgeschakelde toestand geen stroomverbruik. Alleen gedurende de korte stuurimpuls van slechts 0,2 seconden vloeit de stuurstroom, welke de microcontroller activeert, en deze laat de laatste schakeltoestand 
uit zij n niet vluchtig geheugen lezen, het bistabiele relais in de juiste richting schakelen en de nieuwe 
schakeltoestand opnieuw wegschrij ven in zij n geheugen. ES12-200-UC
(min. 1)
   
Prev[1]Next